logo

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ilanlab

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin tarafınızca çevrimiçi onaylanması ile Rihef Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. ( Bundan sonra “Rihef” olarak anılacaktır.) tarafından ilanlab.com arayıcılığı ile sunulan tüm hizmetlerin aşağıdaki koşullarda tarafınıza sağlanacağını kabul etmiş olursunuz.

ilanlab.com ile tarafınıza sunulan bazı hizmetler ek koşul ve sözleşme yükümlülüklerine tabi olabilir. Bu hizmetlerin kullanımında tarafınızca kabul edilen ek yükümlülüklere ait standartlar, koşullar ve sözleşmelere tabi olursunuz. Ek yükümlülükler ile işbu üyelik sözleşmesi arasında bir çelişki olması durumunda, işbu üyelik sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

1) Üyelik

 1. ilanlab.com inşaat sektöründe şirketler arası (Business to Business) ticareti çevrimiçi platforma taşıyarak, tacirlerin ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan bir sitedir. Bu sebeple yalnızca ticari işletmeler (tüzel kişiler) adına işletme yetkilileri tarafından kullanılabilir. Rihef üyelik öncesi ve yahut üyelik sonrası üye işletmeye ait bilgileri doğrulama amacıyla üyeden talep edebilir. Böyle bir durumda ÜYE, yanıltma saiki gütmeden, istenen verileri Rihef’e sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. Rihef, ilanlab.com vasıtasıyla ürün alım-satımı yapmamaktadır. Üyeler arasında 6098 sayılı Borçlar Kanunu çerçevesinde kurulacak İCAP ve veya SÖZLEŞME ilişkisinin bir tarafı değildir. Bu konuya ilişkin Hukuk Politikalarımızı lütfen inceleyin.

2) Gizlilik

 1. Rihef 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer yasal mevzuat uyarınca gizliliğinize önem verir. Tarafınıza sunulan hizmetler sırasında gizliliğinize ilişkin prosedür ve tedbirleri daha iyi anlamak adına, üyelik öncesi Gizlilik Politikamızı lütfen inceleyin.

 2. ÜYE, ilanlab.com’a erişim için kullandığı; kullanıcı adı, e-mail, şifre ve ödeme yöntemine ilişkin bilgilerin korunmasından sorumludur. ÜYE’nin kusuru nedeniyle ÜYE’ye ait kullanıcı bilgileri kullanılarak yapılan işlemlerde Rihef’in hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE kullanıcı bilgilerini korumak zorunda olduğunu, kullanıcılı bilgileri altında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

3) Fıkri ve sınai haklar

 1. Mobil uygulama ve veya Web sitesi üzerinde bulunan Rihef’e ait Metin, grafikler, logolar, düğme simgeleri, resimler, ses klipleri, dijital indirmeler, veri derlemeleri, ticari unvan, logo ve diğer işletmesel değerlerin tamamının fikri ve sınai hakları Rihef’ ya aittir. Kullanıcının kullanımı dışında, izin alınmadan, kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması yasak ve suçtur.

 2. Rihef üyelerin sahibi olduğu MARKA, PATENT, FAYDALI MODEL vb. Fikri ve sınai haklara önem verir ve korur. Rihef, ilanlab.com platformuna üyeler tarafından yüklenen içeriğin herhangi bir fıkri ve Sınai Hakkı ihlal edip etmediğini denetlemez. Ancak hak sahibi üye, Rihef’e ihlal edilen hakkı, hakkın sahibi olduğunu gösterir belgelerle birlikte Rihef’e bildirmekle mükelleftir. Hakkın varlığı durumunda, ilgili içerik ve veya değer Rihef tarafından yayından kaldırılır. Eğer fikri ve sınai haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız Fıkri ve sınai haklar ihlal prosedürünü okuyarak, şikâyet prosedürünü takip ediniz.

4) Hizmet bedeline ilişkin kurallar

 1. Üye, ilanlab.com ‘nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için alınan hizmet bedelini ödemeden önce mesafeli satış sözleşmesi, ve ön bilgilendirme formu’ okuyarak onaylayacağını, seçilen ödeme yönteminin ÜYE’ye ait banka ve hesap bilgileri kullanılarak yapıldığını kabul beyan ve taahhüt eder.

5) Site kullanımına ilişkin sorumluluklar

 1. ÜYE, uygulama ve web sitesinde kanuna aykırı ifadelerde bulunmamayı, yasadışı faaliyetler güden 3.kişi ve grupların lehine propaganda yapmamayı, diğer kullanıcıların haklarına zarar verebilecek konusu haksız fiil ve veya suç teşkil edebilecek nitelikte eylem ve söylemlerden kaçınacağını, kamuya açık içerik ekleyebileceği bölümlerde ise müstehcen ve pornografik içerik yüklemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Site kullanım koşullarını detaylı olarak incelemek için lütfen Site Kullanım Politikası’nı inceleyiniz.

 2. Kullanıcı, site ve uygulamanın işbu maddeye uygun olmayan kullanımından doğan zararlara ilişkin tüm sorumluluğu kabul eder. Rihef, kullanıcıların hukuka aykırı eylemleri bakımından herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 3. İşbu maddenin ihlal edilmesi halinde Rihef, ihlali gerçekleştiren kullanıcı hesabını tek taraflı olarak uygulamadan kaldırma/banlama hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için lütfen Üyelik Fesih Prosedürü‘nü inceleyiniz.

6) Sözleşmenin Feshi

 1. İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya Rihef tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 2. Rihef kullanıcının; işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ve veya Site Kullanım Politikası’ nın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini Fesih Prosedürü’ne uygun olarak iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. ÜYE İşbu üyelik sözleşmesini onaylayarak tüm kullanıcı koşullarını da onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7) Diğer Hükümler

 1. Taraflar, Rihef’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 2. Rihef, dilediği zaman içerikleri yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma, geçici veya sürekli olarak yayından kaldırma, teknik altyapının bakımı ve hataların giderilmesi esnasında içeriklere erişimi kısıtlama hakkına sahiptir. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Bu tür geçici askıya alma veya tamamen durdurmadan dolayı Rihef’in Kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 3. Rihef, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, web sitesinde yer alan veya alacak olan her tür bilgileri, formları, içerikleri, hizmet, ürün ve kampanyaları dilediği veya gerektiği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Değişiklikler yayın tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Site Kullanım Politikası"nı düzenli olarak takip etmek KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, yapılan değişikliklerden sonra web sitesini kullanmaya devam eden ÜYE değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

 4. Üye işbu sözleşmenin eki niteliğindeki Site Kullanım Politikası, KVKK ve Gizlilik Politikası ve diğer hukuk politikaları’nı okuduğunu ve işbu sözleşmeyi onayladığı takdirde bu politikalarda belirlenen kurallarla bağlı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 5. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 6. Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Rihef Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti.

logo

ilanlab herkesin kolaylıkla aradığı ürün ya da hizmete ulaşması için detaylı filtreler sunan bir ilan sitesidir. ilanlab ilan verenlerin ilan kalitesini ölçer, yorum ve puanlama gibi geri bildirimlerle kullanıcılarının daha iyi hizmet almasını amaçlar.

İLETİŞİM

Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Girişi Şişli / İSTANBUL