logo

FESİH PROTOKOLÜ

ilanlab

FESİH PROTOKOLÜ

Taraflar üyelik sözleşmesini diledikleri zaman feshedebilirler. Sözleşmenin feshi halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

Rihef tarafından üyeliğin haklı nedenle sona erdirilme halleri;

Rihef, üyenin, Üyelik Sözleşmesi, Site Kullanım Koşulları ve Politika hükümlerinden biri ile ilgili temel bir yükümlülüğü ihlal etmesi veya sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir.

Aykırılığın giderilmesinin beklenebilecek olduğu haller;

Üyenin, ihlal ettiği yükümlülük veya sözleşmeye aykırı hareketi neticesinde oluşan aykırılık, giderilebilecek nitelikteyse Rihef tarafından sözleşme feshedilmeden önce üyeye aykırılığın giderilmesi için 5 iş günü süre verilir. Aşağıdaki aykırılıkların üye ve kullanıcılar tarafından giderilebilecek nitelikte olduğu kabul edilir;

 • Üye tarafından gerçekleştirilen ihlal, Rihef’yı veya üçüncü kişileri maddi zarara uğratmayacak nitelikteyse,
 • Üye tarafından gerçekleştirilen ihlal, Rihef’nın veya üçüncü kişilerin ticari itibarını ve manevi değerlerini zedelemeyecek nitelikteyse,

5 iş günü içerisinde aykırılık giderilmediği takdirde üyelik bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir.

Aykırılığın giderilmesinin beklenemeyecek olduğu haller;

Üyenin, ihlal ettiği yükümlülük veya sözleşmeye aykırı hareketi neticesinde oluşan aykırılık, giderilmesi beklenemeyecek nitelikteyse Rihef tarafından üyeye herhangi bir önel verilmeksizin sözleşme feshedilir. Aşağıdaki aykırılıkların üye ve kullanıcılar tarafından giderilmesi beklenemeyecek nitelikte olduğu kabul edilir;

 • Üye tarafından gerçekleştirilen ihlal, Rihef’yı veya üçüncü kişileri maddi zarara uğramasına neden olacak nitelikteyse,
 • Üye tarafından gerçekleştirilen ihlal, Rihef’nın veya üçüncü kişilerin ticari itibarını ve manevi değerlerini zedeleyecek nitelikteyse,
 • Üye, satın aldığı hizmeti yasa dışı bir şekilde kullanırsa,
 • Üyenin, tekrarlanan uygunsuz davranışlarda bulunduğu tespit edilirse

Sözleşme tek taraflı olarak derhal feshedilir.

Feshin Sonuçları

 • Rihef tarafından sözleşme feshedildikten sonra üyeye hangi nedenle sözleşmenin feshedildiği bildirilir.

 • Sözleşmenin feshedildiği üyeye bildirildiği andan itibaren üyenin, üyelik ayının sonu beklenmeksizin üye olarak siteye erişimi engellenir ve üyeliği haklı neden ile feshedilen üye, yeniden ilanlab üyesi olamaz.

 • Üyeliğin sonlandırılması ile hizmetten yararlanılan önceki dönemlere ilişkin ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz.

 • Yıllık üyelik ücreti peşin alınan üyelerin üyelik sözleşmeleri Rihef tarafından haklı nedenle feshedildiği halde sözleşmenin feshedildiği aydan sonraki aylara ilişkin ödemelerin iadesi 15 iş günü içerisinde, üyenin göstereceği banka hesabına yapılır.

 • Yıllık üyelik ücreti taksitle alınan üyelerin üyelik sözleşmeleri Rihef tarafından haklı nedenle feshedildiği halde sözleşmenin feshedildiği aydan sonraki aylara ilişkin ücret tahakkuk ettirilmez.

 • Sözleşmenin feshedilmesi, üyeyi, üyelik kapsamında ödenmesi gereken ve devam eden mali yükümlülüklerden ve ilanlab.com’un diğer üyelerine karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz.

logo

ilanlab herkesin kolaylıkla aradığı ürün ya da hizmete ulaşması için detaylı filtreler sunan bir ilan sitesidir. ilanlab ilan verenlerin ilan kalitesini ölçer, yorum ve puanlama gibi geri bildirimlerle kullanıcılarının daha iyi hizmet almasını amaçlar.

İLETİŞİM

Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Girişi Şişli / İSTANBUL