logo

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İHLAL PROTOKOLÜ

ilanlab

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İHLAL PROTOKOLÜ

Rihef’e AİT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu internet sitesinin tasarımı, düzeni, genel görünümü ile internet sitesindeki tüm metinler, bilgiler, grafikler, görseller, www.ilanlab.com alan adı, logosu, teknik veriler, bilgisayar yazılımları, çalışma ve iş yönetimi de dahil tüm materyaller ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları, Rihef’in mülkiyetindedir. Web sitemizin sayfalarının bir kopyasını yalnızca kendi meşru kişisel ve/veya ticari ihtiyaçlarınız için görüntüleyebilir, indirebilir, yazdırabilir ve saklayabilirsiniz. Yukarıda açıkça belirtilenler dışında internet sitemizde bulunan hiçbir bilgi veya materyal önceden izin alınmadan tamamen veya kısmen kullanılamaz, indirilemez, yüklenemez, kopyalanamaz, yazdırılamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, lisanslanamaz, postalanamaz, iletilemez veya dağıtılamaz. Web sitemizde görünen herhangi bir materyali yeniden basmak veya çoğaltmak için izin almak isterseniz, iletisim@ilanlab.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Burada açıkça izin verilmeyen tüm haklarımız saklıdır.

ÜYELERİMİZİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Üye, web sitesinde yayınladığı içerik ve bilgilerden münhasıran sorumludur ve her üye, Web Sitesinde yayınlanan içeriğin tüm haklarına sahip olduğunu garanti eder.

 • Üye, yayınlanan ürün bilgilerinde veya kullanılan mağaza adlarında, alan adlarında başkalarının ticari marka haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını uygunsuz şekilde kullanamaz.

 • Üye tarafından kullanılan ürün bilgileri veya diğer bilgiler, ilanlab.com üye ve ziyaretçilerini yanıltacak, yanlış anlaşılacak veya haksızlığa uğramasına neden olacak şekilde kullanılamaz.

 • Herhangi bir fikri mülkiyet hakkı, telif hakkı veya mahremiyet hakkı dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal eden veya herhangi bir şirketin faaliyetlerini veya itibarını küçümseyen veya karalayan.

ÜYELERE VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE İHLALİ DURUMLARI
 • ilanlab.com web sitesinde adı geçen ürün, hizmet ve şirket isimleri fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunmaktadır.

 • Rihef, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri fikri ve sınai haklar bakımından incelemeye tabi tutmak, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 • Bu nedenle ilanlab.com'de yer alan bir ürünün telif hakkınızı, ticari markanızı, patentinizi veya diğer fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız aşağıda yer alan şikayet prosedüründeki adımları takip ederek şikayette bulunabilirsiniz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İHLAL PROSEDÜRÜ

İhlal bildirimi

 • ilanlab.com'da yer alan bir ürünün telif hakkınızı, ticari markanızı, patentinizi veya diğer fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız;

 • Fikri Mülkiyet Hakkı İhlali Bildirimi formumuzu doldurabilir ve hak sahibi olduğunuzu doğrulayacak ilgili belgeler ile birlikte iletisim@ilanlab.com adresine mail gönderebilirsiniz.

 • Talep formunuzu aldıktan sonra, şikayetiniz tarafımızca derhal incelemeye alınır ve şikayet edilen tarafa, konu ile ilgili 5 gün içerisinde yanıt vermesi gereken bir bildirim gönderilir.

Şikayet Süreci

 • Hukuk birimimizce yapılan inceleme neticesinde; şikayetçinin hak sahibi veya temsilcisi olmadığının anlaşılması durumunda Rihef tarafından şikayet işleme alınamayacaktır.

 • Hukuk birimimizce yapılan inceleme neticesinde; şikayetçi tarafından fikri mülkiyet hakkı ihlal bildirim formu ile birlikte sahip olunan hakkı ispata yarayan belgelerin tam ve eksiksiz olarak iletildiğinin anlaşıldığı durumlarda;

 • İhlalde bulunduğu iddiasıyla şikayet edilen taraf, 5 gün içerisinde bildirime cevap vermediği takdirde söz konusu ürün tedbiren kaldırılır.

 • İhlalde bulunduğu iddiasıyla şikayet edilen taraf, 5 gün içerisinde verdiği yanıtla söz konusu ürün üzerinde ilgili haklara sahip olduğuna ilişkin yeterli kanıt sağlayamadığı takdirde söz konusu ürün hızla kaldırılır ve 30 günün sonunda şikayet edilen üyenin üyeliğine son verilir.

 • Şikayet üzerine bildirim gönderilen üye üyeliği sona erdirilinceye kadar her zaman şikayet konusu hakka sahip olduğuna ilişkin açıklamada bulunabilir. Bu takdirde hukuk birimimizce şikayet üzerine tedbiren kaldırılan ürün hakkında yeniden inceleme yapılır. Söz konusu inceleme ile şikayet edilen üye hakkını ispata yarayan bilgi ve belgeleri sunduğu takdirde ürünün yeniden yayınlanmasına karar verilebilir.

Şikayet Sonucu

 • Rihef, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili anlaşmazlıklarda hakem veya hakim değildir. Rihef tarafından ihtiyatlı bir yaklaşımla bir ürünün kaldırılması veya kaldırılmasının reddedilmesi, bir hakkın ihlal edilip edilmediğine ilişkin belirleme yapıldığı anlamını taşımaz.

 • Rihef’ya gönderilen şikayet üzerine ilanlab.com’dan şikayet konusu ürün kaldırıldıktan sonra şikayetin meşru bir hakka dayanmadığının kesinleşmiş mahkeme ilamıyla anlaşılması halinde, ilanlab.com’nin haksız şikayet üzerine gerçekleştirdiği eylemlerden kaynaklanan tüm zararlarından haksız şikayetçi sorumlu tutulacaktır.

logo

ilanlab herkesin kolaylıkla aradığı ürün ya da hizmete ulaşması için detaylı filtreler sunan bir ilan sitesidir. ilanlab ilan verenlerin ilan kalitesini ölçer, yorum ve puanlama gibi geri bildirimlerle kullanıcılarının daha iyi hizmet almasını amaçlar.

İLETİŞİM

Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Girişi Şişli / İSTANBUL