logo

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ilanlab

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE-1 TARAFLAR

 • İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“sözleşme”) aşağıda bilgileri bulunan (“Alıcı”) ile BAHCELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD 35/12 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL adresinde mukim Politikası Rihef Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti. (“Satıcı”) arasında aşağıda belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. Satıcı bilgileri

  • Ünvan : Rihef Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi

  • Adres : BAHCELİEVLER MAH. İZZETTİN ÇALIŞLAR CAD 35/12 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL

  • Mersis No : 0735163468700001

 2. Alıcı bilgileri

  • Ad Soyad :

  • Adres :

  • İletişim :

MADDE-2 SÖZLEŞME KONUSU

 • Sözleşmenin konusu, Satıcının Alıcıya satışını yaptığı ve aşağıda sıralanan mal ve hizmetlerin satışı ve sonrasına ilişkin hüküm ve koşullarının 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili tüm yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmesinden ibarettir.

 • Alıcı tarafından daha önce kabul edilen Üyelik sözleşmesi işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE-3 SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMET VE BEDELİ

Sözleşmeye konu ürün veya hizmetlerin tanımı ve vergiler dâhil bedeli aşağıda belirtilen tutardır.

 • Ürün Adı :

 • Ürün Sayısı :

 • Kampanya Hakkı :

 • Talep Hakkı :

 • Ürün Ücreti : ..... TL

MADDE 4- ÖDEME, TESLİMAT, FATURA

 • Ödemeler Alıcı tarafından Satıcı’ nın banka adresine havale veya İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ( Mersis No:0483034315700019) arayıcılığı ile Kredi Kartı Online ödeme şeklinde gerçekleştirilir.

 • Alıcı’nın ilgili ürün veya hizmet alımı için kullandığı kredi kartı bilgileri Satıcı tarafından kaydedilmez ve 3. Kişilerin erişimine karşı SSL-PCI-DSS gibi Sertifikalı güvenlik sistemleri ile korunur.

 • Ödemeye ait fatura alıcı tarafından satıcıya bildirilen e-posta adresine gönderilir.

 • Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir

 • Ödemenin başarıyla gerçekleşmesinin akabinde ÜYELİK, üyenin kullanıcı hesabına tanımlanır. Ödemenin teyidi ve kurumsal kimlik doğrulama prosedürü sebebiyle üyeliğe bağlı hizmetlerin üyenin kullanımına açılması 24 saate varan teslim sürelerine sahiptir. Onay sonrası üyeliğe bağlı hizmetler, ilanlab.com bağlantısında kullanımına açık hale gelir.

 • Satın alınan ürün veya hizmetler, Satıcının internet sitesi ve/veya telefon uygulamasında belirlenen bağlantı adreslerinde Alıcının kullanımına açık hale gelir.

MADDE-5 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, Sözleşme konusu Mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatıyla ilgili bilgilerin kendisine doğru ve eksiksiz olarak bildirildiğini kabul ve beyan eder.

 • Alıcı Satıcıya beyan ettiği fatura bilgilerinin (ad, soyad, iletişim numarası ve adresi) doğru ve eksiksiz olduğunu, sehven gerçekleşen yanlış beyanlarda Satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 • Satıcı, Sözleşme konusu hizmetin Tüketici mevzuatına uygun olarak, belirtilen niteliklere uygun olarak Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

 • Satıcı, mücbir sebepler veya kendisinden kaynaklanmayan olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 6 - CAYMA VE FESİH

 • Rihef tarafından ÜYELİK alımı ile tarafınıza sağlanan hizmet 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin cayma hakkının istisnalarını düzenleyen ; 15/1-h maddesinde “ ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” statüsündedir. Üyeliğin ödeme sonrası tanımlanması ile beraber, üyelere ait ürün havuzuna erişim, ürünlere dair teklif alma, teklif verme hizmetleri anında ifa edilecek niteliktedir.

 • Bu sebeple satın alımınız ilgili yönetmelikte kararlaştırılan teslim tarihinden itibaren 14 günlük gerekçesiz cayma periyodundan muaftır. Üye, Rihef’in sunduğu hizmetlerin anında ifa edilmesi karşısında herhangi bir cayma hakkı olmadığını Kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE - 7 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

 • Satıcı ve çalışan(lar)ı, Alıcı hakkında, işbu Sözleşme ve eklerinin ifası dolayısıyla öğrendiği, işbu Sözleşme ve ekleri ile kendisine devir edilen işlerle ilgili her türlü bilgi, standart ve uygulama, eğitim, doküman, yazışmalar ve ek olarak üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dahil tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, Alıcı’nın yazılı izni olmadan işbu Sözleşme’nin ve eklerinin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmamayı, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı ve Sözleşme’nin feshi halinde Gizlilik politikasına uygun şekil ve sürelerde imha etmeyi taahhüt eder.

 • Alıcıya ait bilgiler, Alıcının yazılı onayı olmadan, yasalar gereği ilgili mercilere açıklamak yükümlülüğü ve sözleşmenin kurulması için zaruri olan durumlar hariç, kati surette üçüncü taraflara vermeyecektir.

 • Satıcı ve çalışan(lar)ının işbu Sözleşme ve ekleri çerçevesinde vereceği hizmetler kapsamında edindiği bilgiler içerisinde kişisel veriler de bulunabileceğinden hareketle; kişisel verileri başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğini ve KVKK’nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine uyarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla KVKK’nın ve ilgili mevzuatın öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-8 SATICININ ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

 • Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

MADDE 9 TEBLİGAT, DELİL, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • Tarafların bu sözleşmede gösterilen adresleri kanuni ikametgâhları olarak kabul edilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir. Taraflar, sözleşmede belirtilen kanuni adresleri ile elektronik posta adresleri değiştiğinde bu durumu derhal birbirlerine bildireceklerdir. Adres değişikliklerinin karşı tarafa yazılı biçimde bildirilmediği hallerde yazılı adreslere yapılan tüm tebligatlar ve bildirimler geçerli sayılacaktır

 • Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı ’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda Alıcı'nın ve Satıcı 'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

MADDE 10 YÜRÜRLÜLÜK

 • İşbu sözleşme Alıcı tarafından dijital ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer, daha önceden belirlenen ilgili ürün veya hizmete erişim süresinin sona ermesi ile kendiliğinden yürürlükten kalkar.

 • İşbu sözleşme 10 (on) madde, 4 (dört) sayfadan müteşekkil olup Alıcının çevrimiçi onayı ile kabul edilmiş ve tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Rihef Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti.

logo

ilanlab herkesin kolaylıkla aradığı ürün ya da hizmete ulaşması için detaylı filtreler sunan bir ilan sitesidir. ilanlab ilan verenlerin ilan kalitesini ölçer, yorum ve puanlama gibi geri bildirimlerle kullanıcılarının daha iyi hizmet almasını amaçlar.

İLETİŞİM

Kolektif House - Esentepe Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Girişi Şişli / İSTANBUL